Usluge Cena(Din)
* Opšti pregled u ordinaciji 1000
Kućna poseta 1500
EKG 500
Spirometrija 700
Ispiranje ušiju 1000
Infuzija 1000
Injekcija 300
Previjanje i mala hirurška intervencija od 700
Dodatna dijagnostika od 400
Ampula (lek) 100
*po potrebi: merenje telesne temperature, merenje telesne visine i težine, merenje krvnog pritiska i pulsa, merenje saturacije O2, otoskopija, oftalmoskopija, auskultacija pluća i srca, pregled grla, nosa...
Plaćanje gotovinom.