Dr Vladimir Kraljević

je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985. Ima višegodišnje iskustvo u dečijoj hirurgiji i drugim hirurškim disciplinama. Magistrirao na opštoj hirurgiji . Radio na Medicinskom fakultetu Univerziteta Kejptaun (Juznoafricka republika) na Institutu za kardiološka istraživanja. Magistrirao na australisjkom univerzitetu Bond – MBA (master of business administration) Stekao je višegodisnje iskustvo u medicinskoj i farmaceutskoj industriji, kao i u konsaltingu za otvaranje novih biznisa. Volenterski je radio u nekoliko privatnih ordinacija i klinika u Juznoafrickoj republici. Perfektno znanje engleskog jezika.

Prim. dr Tomislav Trećakov

je specijalista opšte medicine, koji već 30 godina s punom posvećenošću i maksimalnom stručnošću, brine o zdravlju svojih pacijenata. Dugi niz godina radi u Domu zdravlja „Novi Sad“ na Odeljenju opšte medicine, a bio je i šefa dispanzera u Sremskoj Kamenici. Bio je aktivno uknjučen u brojne akcije posvećene ranom otkrivanju šećerne bolesti i faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja i često, o ovim temama, držao predavanja Novosađanima i stanovnicima prigradskih naselja. U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „M.J. Batut“ aktivan je u kapanjama za borbu protiv pušenja. Takođe, učestvovao je i u projektima Instituta za plućne bolesti Vojvodine na palijativnom zbrinjavanju onkoloških bolesnika. Kao član Hilandarskog lekarskog društva u više navrata boravio je u Svetoj srpskoj carskoj lavri manastira Hilandara pružajući zdravstvenu zaštitu bratstvu manastira, radnicima na obnovi i brojnim poklonicima. Saradnik je u nastavi, mentor specijalizantima opšte medicine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za opštu medicinu. Direktni je član WONCA – Svetskog udruženja lekara opšte-porodične medicine i član EURACT – Evropskog udruženja nastavnika opšte/porodične medicine. Nosilac brojnih priznanja DLV i SLD, od kojih je najznačajnija Godišnja nagrada za zaštitu narodnog zdravlja.

Dr Jasmina Jelić Medić

je rođena 1980. godine u Novom Sadu. Osnovne studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tokom studiranja, kao autor više naučnih radova, je aktivno učestvovala i prisustvovala na međunarodnim kongresima studenata medicine. Takođe je bila jedan od koordinatora naprojektima TBH – Teddy bear hospital (projekat namenjen deci) i IMSCNS – International Medical Student’s Congres in Novi Sad. Po završtku studija medicine radila je kao porodični lekar u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ – Vrbas, u Ambulanti Bačko Dobro Polje, a potom u Službi hitne medicinske pomoći u Vrbasu. Od 2015. godine zaposlena je u Domu zdravlja “Novi Sad“ u službi opšte medicine i trenutno radi u Dispanzeru Liman. Član je Lekarske komore Vojvodine, i aktivno učestvuje u programima kontinuirane medicinske edukacije.
Takođe je završila pecijalisticke studije na Fakultetu tehnickih nauka, modul Menadžment u zdravstvu, 2019-e godine. Govori engleski, ruski i francuski. Udata je, mama dve devojčice.